O Adria IUG

Adria IUG (Udruga Informix korisnika Adria) je neprofitna udruga građana osnovana 2009.  godine koja ima za cilj razmjenu znanja i iskustava o primjeni IBM Informix tehnologije, njegovanje međusobnih odnosa partnera koji koriste Informix tehnologiju i krajnjih korisnika te unapređenje odnosa korisnika sa IBM korporacijom.